Regulamin sklepu internetowego MediMarket.pl

 1. WSTĘP

1.1 Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Internetowego Sklepu Medycznego dostępnego pod adresem MediMarket.pl zawierającego poglądową, informacyjną, niewyczerpującą i przykładową listę produktów medycznych. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Sklepu Internetowego. Regulamin maja na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania ze Sklepu internetowego przez Użytkowników. Każdy Użytkownik korzystający z Sklepu internetowego przyjmuje bez zastrzeżeń i akceptuje zasady oraz warunki korzystania ze Sklepu określone w niniejszym Regulaminie. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z jego akceptacją.

1.2 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 1. DEFINICJE

Dla celów niniejszych Warunków Świadczenia Usług przyjmuje się, iż poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:

Sklep – www.MediMarket.pl zorganizowana platforma informatyczna podłączona do ogólnoświatowej sieci komputerowej logicznie połączona w jednorodną sieć adresową opartą na protokole IP, stworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów wyszukiwania dostępna pod adresem www.MediMarket.pl

Administrator – Kinga Kaflińska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 3, Polska, NIP 734-255-397-87, REGON 122927260 wyłączny właściciel domeny internetowej www.MediMarket.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu.

Wyszukiwarka – narzędzie umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie danych zawartych w Bazie informacji do której wyłączne prawa ma Administrator.

Baza informacji – oznacza zbiór informacji zgromadzonych w Sklepie według określonej systematyki i metody, dostępnych dla każdego Użytkownika Sklepu za pomocą środków informatycznych, zawierająca przedstawione wyłącznie w sposób poglądowy, przykładowy i nie wyczerpujący informacje o lekach oraz ich składnikach, których stosowanie przez osoby uprawiające sport może być uznane za zabronione.

 1. KLIENCI I FAKTURY

3.1. Zakupu towaru może dokonać osoba prywatna lub firma. Na żądanie takiej osoby zostanie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawiona faktura VAT .

3.2. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu MediMarket.pl, jest wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.3. Klient ma wgląd do swoich danych z możliwością ich poprawiania.

3.4. Zakupiony Towar w Sklepie internetowym można zwrócić w ciągu 14 dni od jego otrzymania bez podania przyczyny. Towar nie może być używany, metki nie mogą być oderwane. Punkt nie dotyczy produktów wykonanych na zamówienie.

3.5. Koszty zwrotu takiego Towaru Klient. Dalsze informacje o prawie odstąpienia od umowy znajdują się w dziale „Informacje prawne”. (w punkcie 6. WARUNKI ZWROTÓW I WYMIAN)

3.6. Wszystkie oferowane w sklepie internetowym towary są fabrycznie NOWE.

 1. JAK DOKONAĆ ZAKUPU.

4.1. Zakupu może dokonać każdy użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany.

4.2. Należy wejść do odpowiedniego działu.

4.3. Wybrać interesujący produkt i dodać go do koszyka.

4.4. Wypełnić formularz zamówienia (zaznaczyć sposób dostawy, płatności oraz podać płatnika)

4.5. Potwierdzić dokonanie zakupu.

4.6. Dokonać płatności.

4.7. Po zaksięgowaniu należności na koncie sklepu, zamówienie zostanie zrealizowane.

4.8. Wysyłka odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 1. PŁATNOŚCI, TERMINY I SPOSÓB DOSTAWY

5.1. Klient za zamówiony Towar dokonuje płatność:

 • przelewem zwykłym na konto sprzedawcy,
 • gotówką przy odbiorze,
 • przelewem poprzez system płatności online,
 • Kartami płatniczymi:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

5.2. Należność za Towar pobierana jest jako przedpłata na konto, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności.

5.4. Koszty przesyłki kurierskiej Towaru zakupionego w Sklepie internetowym są uzależnione od wartości zamówionego Towaru i są uiszczane w formie zryczałtowanej w przedziale 0 - 20zł (dwadzieścia złotych 00/100 groszy) brutto ze względu na wielkość i wagę zamówienia.

5.4.1 Koszt dostawy zamówionego Towaru może zostać zmniejszony w przypadku wybrania formy dostarczenia paczki za pomocą Paczkomatu Inpost. Dostawa za pomocą Paczkomatów Inpost jest możliwa w przypadku Towarów, których wymiary opakowania nie przekraczają 41cm X 38cm X 64 cm. Koszt takiej formy dostawy wynosi 12,99 zł (dwanaście złotych 99/100 groszy) brutto.

5.5. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

5.6. W przypadku zwrotu Towaru na zasadach określonych w pkt V Informacji prawnych, podlegająca zwrotowi cena Towaru może zostać odpowiednio pomniejszona z powodu uszkodzenia Towaru w wyniku jego nieprawidłowego używania lub wadliwego opakowania, zgodnie z pkt 6.4

5.7. Klient w momencie zakupu otrzyma szczegółowe informacje o zakupie na adres e-mailowy podanym w formularzu, otrzyma również informacje o zaksięgowaniu wpłaty i o wysyłce towaru.

5.8. Kinga Kaflińska jako właściciel Internetowego Sklepu Medycznego MediMarket.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 7 dni; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj do 2 dni roboczych. Czas dostawy liczony jest w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5.9. Przy odbiorze należy sprawdzić stan przesyłki oraz spisać protokół w obecności kuriera w  przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu przesyłki.

5.10. Jeżeli Kinga Kaflińska jako właściciel Internetowego Sklepu Medycznego MediMarket.pl nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 2 dni od złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i – w przypadku, gdyby uzyskał jakąkolwiek płatność za zamówiony Towar – zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

5.11. W przypadku zwłoki w płatności należności za Towar, Kinga Kaflińska jako właściciel Internetowego Sklepu Medycznego MediMarket.pl zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za skierowanie do Klienta ponaglenia.

5.12. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, lub do wskazanego przez klienta Paczkomatu Inpost. Kinga Kaflińska jako właściciel Internetowego Sklepu Medycznego MediMarket.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 1. WARUNKI ZWROTÓW I WYMIAN

6.1. Zwroty

6.1.1. Produkty, które się Państwu nie podobają lub które Państwu nie pasują, mogą oczywiście zostać wymienione lub odesłane do nas, a należność za nie zostanie Państwu zwrócona. Proszę wziąć pod uwagę terminy oraz zasady dotyczące zamiany i zwrotu.

6.1.2. W przeciągu 14 dni od daty dostarczenia Towaru przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Towar należy odesłać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Sprzęt medyczny noszący ślady użytkowania oraz z uszkodzonym opakowaniem nie zostanie przyjęty. Do odsyłanego Towaru proszę załączyć formularz zwrotu dostępny pod adresem: http://medimarket.pl/files/formularz-zwrotu.pdf oraz dokument, który znajduje się w przysłanej do Państwa paczce (Paragon lub Faktura VAT).

6.1.3. Zwracany towar należy odesłać na adres:


Sklep Medyczny

Kinga Kaflińska

ul. Śniadeckich 5

33-300 Nowy Sącz

6.1.4. Ponadto prosimy o zachowanie dowodu odesłania paczki na wypadek ewentualnych pytań z naszej strony. Po otrzymaniu paczki ze zwrotem należność za zwrócone produkty zostanie zwrócona na Państwa konto.

6.2. Zwroty należności:

Zwrot należności nastąpi w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas towarów na Państwa konto podane w formularzu zwrotu towaru, o czym poinformujemy Państwa drogą e-mailową. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.3. Wymiana produktów

W sklepie internetowym MediMarket.pl mogą Państwo wymienić bez problemu każdy artykuł w przeciągu 14 dni od dnia jego otrzymania np. ze względu na kolor czy rozmiar.

W tym celu prosimy o kontakt poprzez e-mail: info@medimarket.pl lub telefonicznie pod nr +48 798-45-458 w godzinach 9.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku). Nasz pracownik sprawdzi dostępność produktów, a następnie prosimy wysłać do nas produkt jako zwrot. Koszty odesłania produktów ponosicie Państwo, zaś Kinga Kaflińska jako właściciel Internetowego Sklepu Medycznego MediMarket.pl zapłaci za koszt dostawy nowego produktu.


Prosimy zwrócić uwagę, że do ustalenia daty zakupu niezbędny jest paragon lub faktura VAT


W razie pytań dotyczących prawa do zwrotu towaru prosimy o kontakt:

e-mail: info@medimarket.pl, lub telefonicznie: +48 798-458-458

6.4 Uszkodzenia

Prosimy o Państwa zrozumienie, w przypadku uszkodzenia produktów spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem bądź złym opakowaniem będziemy zmuszeni ubiegać się o rekompensatę. Zasada ta nie znajduje zastosowania, jeśli uszkodzenie produktu spowodowane zostało wyłącznie czynnościami zmierzającymi do sprawdzenia jego działania – tak, jak miałoby to miejsce w sklepie.

 1. GWARANCJA, REKLAMACJE I NAPRAWY

7.1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym MediMarket.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Długość gwarancji określona jest w karcie gwarancyjnej produktu. Jeśli produkt przestanie spełniać swoją funkcję w tym okresie, można go zareklamować. Podczas trwania okresu gwarancyjnego. Reklamacja może wykonana poprzez bezpłatną naprawę, zamiany na inny model lub zwrot należności za zakupiony produkt w zależności od formy gwarancji jakiej udziela producent na dany towar.

7.2. W przypadku reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Jeżeli kupiliście Państwo produkt w sklepie internetowym MediMarket.pl, prosimy zgłosić reklamację drogą e-mailową na adres: info@medimarket.pl, lub telefonicznie pod nr +48 798-458-458. Nasz pracownik przekaże dokładne instrukcje jak dalej postępować.

7.3. Najpóźniej w ciągu 14 dni zostaną Państwo przez nas poinformowani o statusie reklamacji.

7.4. Na wszystkie oferowane w sklepie produkty obowiązują gwarancje producenta, okres gwarancji to minimum 24 miesiące. (Poza elementami eksploatacyjnymi, tj. akumulatory, zasilacze) W razie chęci zapoznania się z warunkami gwarancji producenta do określonego produktu prosimy o kontakt pod adresem mailowym info@medimarket.pl, treść takiej gwarancji zostanie Państwu udostępniona w formie elektronicznej (skan gwarancji, dokument pdf lub link do treści gwarancji na stronie producenta)

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

8.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca poprzez urządzenia klasy PC:

8.1.1. połączenie z siecią Internet;

8.1.2. przeglądarka Chrome 33.0, Internet Explorer 11.0, Firefox 28.0 albo Opera 18.0 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP lub Mac OS 7.1);

8.1.3. przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”, mieć włączoną obsługę JavaScript oraz zainstalowaną wtyczkę Flash Player.

8.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca poprzez urządzenia mobilne, tj tablety, smartphony itp.:

8.2.1. połączenie z siecią Internet;

8.2.2. przeglądarka Chrome 33.0, Internet Explorer 11.0, Firefox 28.0 albo Opera 18.0 (dla systemu operacyjnego Windows Mobile w wersji co najmniej 6.5, Windows Phone 7, Android 4.4 lub iOS 7.1);

8.2.3. przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”.

8.3 W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu MediMarket.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności - Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej.

9.2. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu MediMarket.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9.3. Kinga Kaflińska jako właściciel Internetowego Sklepu Medycznego MediMarket.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu MediMarket.pl. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie MediMarket.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2018.

Śledź nas na Facebooku